Menu
0982.591.046 vitenda.vt@gmail.com
  • icon-VN
  • icon-EN 

Phân biệt sự khác nhau giữa đơn vị đo công suất W và VA?

Trong quá trình tư vấn sản phẩm đổi nguồn Vitenda cho khách hàng, chúng tôi nhận thấy có nhiều khách hàng không phân biệt đươc 2 đơn vị do công suất phổ biến là VA và W

Một số khái niệm đơn giản hơn

Thế nào là AMPE, VÔN…

CÁC ĐƠN VỊ VẬT LÝ CƠ BẢN NHẤT:

  • Hiệu điện thế hay còn được gọi là điện áp: VÔN ( V )
  • Cường độ dòng điện: AMPE ( A )
  • Điện trở: R  ( Ω )
  • Công suất: OÁT ( W )

ĐỊNH NGHĨA:

  • Vôn – là đơn vị cơ bản hiệu điện thế trong hệ SI và MKS, là hiệu điện thế giữa hai điểm của 1 dây dẫn khi có dòng điện chạy qua cường độ ampe và cho công suất oat, là sự chênh lệch điện áp giữa hai mặt phẳng vô hạn sông sông và cách nhau một khoảng, tạo ra 1 điện trường có giá trị Niutown
  • AMPE- là đơn vị đo cường độ dòng điện I trong hệ SI, thể hiện giá trị một dòng điện cố định, nếu có chạy trong 2 dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể
  • OÁT– là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, công suất thực, đối  với năng lượng điện, đơn vị của nó bằng vôn-ampe
  • VÔN-AMPE ( VA )– là đơn vị đo công suất dòng điện, sử dụng cho công suất biến kiểu của mạch điện xoay chiều

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu và phân biệt được các khái niệm đơn vị đo cơ bản trong vật lý

[gs_logo]