Menu
0982.591.046 vitenda.vt@gmail.com
  • icon-VN
  • icon-EN 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu Chuẩn Việt

Địa chỉ: Cụm 4 – Xã Sơn Đồng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.8585.5878

Di động: 0912161796

Di động : ĐT: 0904.584.000 / 0982.591.046

Emai: vitenda.vt@gmail.com.


[gs_logo]